Auteur Netty Janssens
September 2023

ISBN:  978-90-819430-2-4 
NUR:  647

Eindredactie
Gerda Brust
Buro Mooi Gedaan 

Vormgeving
s-ontwerp, Grafische Vormgeving – Riel

Meer info over het boek
Meer info over de auteur
Het boek nu bestellen