Auteur Netty Janssens
September 2012

ISBN: 978-90-819430-1-7
NUR:  647

Eindredactie                 
Yna van der Meulen
www.hetsteenenhoofd.nl

Vormgeving
s-ontwerp, Grafische Vormgeving – Riel
sabine@s-ontwerp.nl

Meer info over het boek
Meer info over de auteur
Het boek nu bestellen