Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe wet omtrent het bewaren en verwerken van persoonsgegevens in werking: Algemene Wet Gegevensbescherming (AVG). Via dit bericht informeren wij u graag over de gegevens die wij van u bewaren en verwerken.


De gegevens die van klanten worden verwerkt en bewaard zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Btw-nummer (indien van toepassing)
  • Betalingsgegevens omtrent bij Ceramic Color geplaatste bestelling
  • Factuurgeschiedenis


Deze gegevens worden gebruikt voor:

  • Het verwerken van geplaatste bestellingen bij Ceramic Color
  • Klantenservice en contact
  • Voor het verzenden van een e-mail om u op de hoogte te houden van een nieuw(e) publicatie/assortiment


Het delen van persoonsgegevens met derden:

Ceramic Color zal uitsluitend naam en adresgegevens delen met derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van bij Ceramic Color geplaatste bestellingen, bijvoorbeeld PostNL om uw geplaatste bestelling te verzenden. Ceramic Color heeft klantgegevens nooit met andere partijen gedeeld en zal dat ook in de toekomst nooit doen en zodoende zijn er ook geen derden die informatie over uw gegevens namens Ceramic Color moeten wissen. Noch zijn er derden die toegang hebben tot deze gegevens.


Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft altijd het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te laten verwijderen, tenzij een dergelijke handeling in strijd is met de wettelijke verplichtingen.

Ceramic Color is bijvoorbeeld verplicht de facturen van aankopen 7 jaar te bewaren.


Indien u akkoord gaat met het bovenstaande hoeft u niets te doen.

Indien u niet akkoord gaat met het bewaren en verwerken van uw gegevens conform bovenstaande beschrijvingen, kunt u dat via de e-mail van Ceramic Color kenbaar maken op info@ceramiccolor.nl.

Met vriendelijke groet,

Uitgeverij Ceramic Color,

Netty Janssens