Boek-Cover-Vrijstaand
Auteur Netty Janssens
Mei 2016

ISBN: 978-90-819430-0-0
NUR:  647

Eindredactie                 
Yna van der Meulen
www.hetsteenenhoofd.nl

Vormgeving
s-ontwerp, Grafische Vormgeving – Riel
sabine@s-ontwerp.nl

Klik hier voor meer informatie over het boek
Klik hier om het boek te bestellen